Văn bản Quy phạm Pháp luật
21/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
21/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
18/08/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2020 
Trích yếu:

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: