Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2020/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
04/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
24/08/2020 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2020 
Trích yếu:

​Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: