Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2020/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
03/2020/NQ-HĐND 
Ban hành:
20/07/2020 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/08/2020 
Trích yếu:
Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: