Văn bản Quy phạm Pháp luật
20/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
20/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
17/08/2020 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
28/08/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: