Văn bản Quy phạm Pháp luật
19/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
19/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
13/08/2020 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/09/2020 
Trích yếu:

Quy định Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: