Văn bản Quy phạm Pháp luật
13/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
13/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/05/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/06/2020 
Trích yếu:

Quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: