Văn bản Quy phạm Pháp luật
10/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
10/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/04/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2020 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 của UBND tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đối với sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: