Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
09/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/03/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/03/2020 
Trích yếu:

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: