Văn bản Quy phạm Pháp luật
08/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
08/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/03/2020 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/04/2020 
Trích yếu:

Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: