Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
07/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
06/03/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/04/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh Bình Dương ban hành 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: