Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
04/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/02/2020 
Người ký:
Nguyễn Thanh Trúc 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/02/2020 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: