Văn bản Quy phạm Pháp luật
03/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
03/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/02/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
24/02/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

của tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: