Văn bản Quy phạm Pháp luật
242/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
242/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/01/2020 
Trích yếu:

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: