Văn bản Quy phạm Pháp luật
47/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
47/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/02/2020 
Trích yếu:

Quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: