Văn bản Quy phạm Pháp luật
01/2020/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
01/2020/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/02/2020 
Trích yếu:

Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/ 8/ 2018 của UBND tỉnh ban hành Q​uy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: