Văn bản Quy phạm Pháp luật
112 /QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
112 /QĐ-UBND 
Ban hành:
14/01/2020 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/01/2020 
Trích yếu:

​Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: