Văn bản Quy phạm Pháp luật
45/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
45/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/01/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: