Văn bản Quy phạm Pháp luật
46 /2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
46 /2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/01/2020 
Trích yếu:

Về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ​và giai đoạn 2017 - 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: