Văn bản Quy phạm Pháp luật
44/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
44/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​​Quy định ​giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: