Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
24/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: