Văn bản Quy phạm Pháp luật
23/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
23/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: