Văn bản Quy phạm Pháp luật
20/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
20/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: