Văn bản Quy phạm Pháp luật
19/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
19/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
12/12/2019 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Oanh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: