Văn bản Quy phạm Pháp luật
15/2019/NQ-HĐND  
Số Ký hiệu:
15/2019/NQ-HĐND  
Ban hành:
09/12/2019 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: