Văn bản Quy phạm Pháp luật
36/2019//QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
36/2019//QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Ban hành quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: