Văn bản Quy phạm Pháp luật
38/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
38/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: