Văn bản Quy phạm Pháp luật
29/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
29/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/12/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: