Văn bản Quy phạm Pháp luật
28/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
28/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
03/12/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/12/2019 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: