Văn bản Quy phạm Pháp luật
27/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
27/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/11/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2019 
Trích yếu:

​Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: