Văn bản Quy phạm Pháp luật
24/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
24/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/11/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2020 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: