Văn bản Quy phạm Pháp luật
22/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
22/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/11/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/12/2019 
Trích yếu:

​Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: