Văn bản Quy phạm Pháp luật
20/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
20/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
24/10/2019 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/11/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: