Văn bản Quy phạm Pháp luật
18/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
18/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
26/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/09/2019 
Trích yếu:

​Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: