Văn bản Quy phạm Pháp luật
09/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
09/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
31/07/2019 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/09/2019 
Trích yếu:

​Quy định về mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: