Văn bản Quy phạm Pháp luật
06/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
06/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
31/07/2019 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/09/2019 
Trích yếu:

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: