Văn bản Quy phạm Pháp luật
05/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
05/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
31/07/2019 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/09/2019 
Trích yếu:

Ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: