Văn bản Quy phạm Pháp luật
04/2019/NQ-HĐND 
Số Ký hiệu:
04/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
31/07/2019 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
HĐND 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/09/2019 
Trích yếu:

​Bãi bỏ một số quy định trong các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: