Văn bản Quy phạm Pháp luật
17/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
17/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
30/09/2019 
Trích yếu:

​Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: