Văn bản Quy phạm Pháp luật
16/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
16/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
07/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/08/2019 
Trích yếu:

​Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: