Văn bản Quy phạm Pháp luật
14/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
14/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/08/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/08/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: