Văn bản Quy phạm Pháp luật
12/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
12/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/06/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/07/2019 
Trích yếu:

​Bãi bỏ Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: