Văn bản Quy phạm Pháp luật
11/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
11/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
31/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/06/2019 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: