Văn bản Quy phạm Pháp luật
9/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
9/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/05/2019 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
20/05/2019 
Trích yếu:

​Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: