Văn bản Quy phạm Pháp luật
8/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
8/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/05/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/06/2019 
Trích yếu:

​Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: