Văn bản Quy phạm Pháp luật
6/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
6/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/04/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
15/04/2019 
Trích yếu:

​Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: