Văn bản Quy phạm Pháp luật
07/2019/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
07/2019/QĐ-UBND 
Ban hành:
05/04/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/05/2019 
Trích yếu:

​Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: