Văn bản Quy phạm Pháp luật
33/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
33/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: