Văn bản Quy phạm Pháp luật
32/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
32/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
20/12/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: