Văn bản Quy phạm Pháp luật
36/2018//QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
36/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/12/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: