Văn bản Quy phạm Pháp luật
35/2018/QĐ-UBND 
Số Ký hiệu:
35/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
21/12/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: